Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Đi: 22/01

209,000 VND  
3Vé Một chiều Hà Nội - Phú Quốc

Đi: 22/01

299,000 VND  
1Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Vinh

Đi: 22/01

399,000 VND  
1Vé Khứ hồi Pleiku - Hồ Chí Minh

Đi: 23/01

109,000 VND  
1Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Pleiku

Đi: 23/01

209,000 VND  
1Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 23/01

309,000 VND  
1Vé Một chiều Phú Quốc - Hà Nội

Đi: 23/01

149,000 VND  
1Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Lạt

Đi: 23/01

199,000 VND  
1Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Vinh

Đi: 23/01

399,000 VND  
2Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đồng Hới

Đi: 24/01

409,000 VND  
1Vé Một chiều Hải Phòng - Hồ Chí Minh

Đi: 24/01

109,000 VND  
2Vé Khứ hồi Hải Phòng - Đà Lạt

Đi: 25/01

109,000 VND  
1Vé Một chiều Phú Quốc - Hà Nội

Đi: 25/01

399,000 VND